Elkien start pilot met pop-up kantoor

Pop-up kantoor

Pop-Up kantoor

Wat is het pop-up kantoor?

Het is een verplaatsbaar kantoor in de vorm van een bouwkeet waarmee we de wijken en buurten in gaan. Onze huurders kunnen bij het pop-up kantoor terecht met al hun vragen en meteen van alles regelen. Reparatieverzoeken, betalingen, ideeën voor de buurt, verbetersuggesties voor Elkien of gewoon even bijpraten met een kopje koffie. Het kan straks allemaal in het pop-up kantoor.

Waarom een pilot?
Met deze pilot willen we kennis opdoen en ervaren of dit concept werkt. De idee is dat alle Elkieners meermalen per jaar een pop-up dienst hebben zodat we nog beter in contact zijn met onze klant en zelf ervaren en horen wat onze huurders belangrijk vinden. Hiermee denken we inzicht te krijgen in welke verbeteringen we kunnen doorvoeren om onze huurders nog meer van diesnt te zijn. Daarnaast is dit voor ons een uitgekiende mogelijkheid om onze huurders wegwijs te maken met onze online dienstverlening.

Waar en wanneer?
Vanaf 25 april zijn we drie maanden lang in verschillende buurten en wijken te vinden. Op onze website en facebook pagina is te zien waar en wanneer het pop-up kantoor te vinden is. 

De realistische buur(t)corporatie voor beter wonen in Fryslân.