‘Een evenwichtige afstemming tussen NOM en comfortabel wonen’

55 NOM woningen

Eerdaags worden de 55 woningen in het plangebied Jan van Scorelstraat en omstreken in Leeuwarden opgeleverd.

In opdracht van Elkien is een NOM woningverbetering uitgevoerd door BGDD. Dit project is onderdeel van de duurzaamheidsdoelstelling van Elkien om haar gehele bezit in 2030 naar een gemiddeld energieneutraal niveau te verbeteren.

Schilrenovatie

De bestaande woning blijft in de basis bestaan. Er wordt een geïsoleerde schil voor de bestaande gevel geplaatst, met hierin kunststof kozijnen, triple beglazing en optimale kierdichting. De woningen krijgen een nieuw geïsoleerd dak met zonnepanelen. Het ventilatiesysteem wordt volledig vernieuwd, hierdoor is er constant toevoer van schone lucht en afvoer van vuile lucht. Een goed ventilatiesysteem doet de luchtkwaliteit van de woning ten goede.

Nul op de Meter woningen

Door al deze duurzame maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen worden de woningen energieleverend (NOM). De zonnepanelen wekken op jaarbasis voldoende energie op voor de energiebehoefte van een gemiddeld huishouden in dit type woning. De CV-ketel en de gasaansluiting worden verwijderd en daardoor wordt de woning volledig elektrisch. Elektriciteit voor verwarming en warm water worden nu duurzaam opgewekt.

Er zijn al diverse concepten om een woning te renoveren naar een NOM-woning. Maar we staan pas aan het begin, de markt zit nog in de ontwikkelfase. Doel is om een geïntegreerd NOM-concept te ontwikkelen dat door een geïndustrialiseerd proces in prijs kan dalen met 25-40%. Dit levert een stimulans voor energiebesparing in de gebouwde omgeving en een betaalbare en comfortabele woning voor onze huurders. Om dit te bereiken moeten we experimenteren en testen. Elkien, BGDD en kennispartners doen dit in dit project.

Vijf energie concepten (‘skids’)

Er komt steeds meer ervaring en kennis over NOM en dit leert dat met name ‘gebruik’ veel kan doen in het werkelijk bereiken van NOM. De vraag is nu of we bewoners strikt gaan ’opvoeden’ en niet gaan bezuinigen op het noodzakelijke (en relatief dure) onderhoud of dat we gaan kijken hoe het simpeler kan. In dit project proberen we antwoord op deze vraag te vinden. Er worden vijf concepten getest. De gebruiker speelt hierin een belangrijke rol. Factoren die centraal staan betreffen het gebruik (gedrag), gebruiksgemak (techniek) en gebruikservaring (geluid etc.). Door middel van cross-case analyses kan bepaald worden welke technologie een optimaal resultaat biedt en hiermee verwacht BGDD dat er één ultieme configuratie gaat ontstaan. Omdat deze ‘ultieme’ configuratie veel onbekende technieken moet combineren, is ervoor gekozen om dit concept nog niet in één van de woningen in te bouwen. De reden is tweeledig: enerzijds dient met elk van de componenten meer ervaring te worden opgedaan om te kijken wat de optimale regeling betreft en anderzijds zou dit vermoedelijk zoveel klachten opleveren dat daarmee een bewoner de dupe zou worden van het experiment.

Vier van de vijf concepten zijn gebaseerd op ventilatie als bron van energie. Beschouwd kan worden dat dit concept een andere basis vormt dan veelal toegepaste technieken. Binnen bovenstaande concepten is het van belang om de woning als black-box te beschouwen.

Skid 5 is een speciale buitenopstelling. Dit is een nieuwe trend waarbij minder ruimte van de woning wordt gevraagd, maar wel een unit bij de woning wordt geplaatst. Binnen de Stroomversnelling is deze technologie eerder toegepast, echter is de ervaring gering. Binnen dit experiment wordt een losse opstelling achter de woning vormgegeven. Met name de acceptatie is van groot belang, net als  geluidshinder of ander ongemak.

Met de losse technieken van skid 4 is reeds ervaring opgedaan, met het systeem als geïntegreerd onderdeel nog niet.

Skid 1, 2 en 3 zijn nieuw voor de Nederlandse markt.

Skid 1 is een samenstel van technieken dat vaker is toegepast maar niet binnen NOM, samen met een nieuw type zonneboiler.

Skid 2 betreft een bestaande techniek in combinatie met een nieuwe ontwikkeling.

Skid 3 dient als referentie-installatie en is een All Electric systeem met standaard warmtepomptechnologie op basis van buitenlucht zoals vaker wordt toegepast bij All Electric of NOM woningen.

In de woningen zullen de diverse skids met extra sensoren worden uitgerust om individuele prestaties te kunnen vergelijken. Daarnaast vinden cross-case analyses plaats om bepaalde technieken tegen elkaar te kunnen afzetten.

Nadat de informatie is geanalyseerd wordt een start gemaakt om te komen tot een geïntegreerd product. Het uiteindelijke doel is een plug en play systeem te ontwikkelen waarbij middels een zo simpel mogelijk concept de verschillende systemen zoals hierboven beschreven worden geïntegreerd tot één product dat qua onderhoud, gebruik, installatiegemak, kosten en prestaties tot een optimale configuratie moet leiden die ook de minste adaptie van bewoners vraagt en relatief weinig ruimte inneemt.

Wij zijn enthousiast en benieuwd naar de resultaten! We houden u op de hoogte en zullen hier verslag doen. Meer informatie? Neem contact op met Arend Hoekstra,  06-22577668

De realistische buur(t)corporatie voor beter wonen in Fryslân.